Късноантичен жилищен дом с мозайка

Светът, видян през очите на древните майстори и изобразен в своята пълнота