Музей на религиите

Мястото, където култът, езичеството, христянството и ислямът се срещат