Енорийски храм “Света Троица”

Възроденият храм на Стара Загора