Карановска селищна могила

Виж една от най-старите могили на Европа!