Храм-паметник „Рождество Христово“

Спомена за битките се съхранява дори в
камбаните, изработени от претопените гилзи от бойните полета