Аязмото - парк „Митрополит Методий Кусев“

Как един мечтател успя да промени реалността