Парк Зелен Клин

Своеобразно продължение на Парк Бедечка